GYÓGYSZERKINETIKA

Vizsgálati módszerek kidolgozása, gyógyszer kinetikai modellek építése, adaptív vezérlésű és egyénre szabott terápia tervezése és monitorozása.

Folyadékkomatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrométer alkalmazásával kidolgozott vizsgálati módszerek a klinikumban kritikus fontosságú gyógyszertípusok (pl. antibiotikumok) fontos képviselőinek meghatározásához perifériás, a peranalitika tekintetében biztonságos, betegágy mellett gyűjthető mintákban. Meglévő klinikai informatikai alkalmazásokkal épített gyógyszer kinetikai modellek, amelyek közvetlenül segítik az adaptív vezérléssel egyénre szabott terápia tervezését és monitorozását. interfész felületek, amelyek közvetlenül és átláthatóan biztosítják a terápia menedzselését az ellátásban résztvevők számára. Prototípus rendszer a terápia hordozható eszközökről történő vezérléséhez és követéséhez, legalább a fontos részfolyamatok tekintetében. Az eredmények révén legalább egy konkrét gyógyszerrel történő kezelés tekintetében rendelkezésre áll az a komplex technológiai rendszer és folyamat együttes, amellyel a terápia adaptív ve7zéléssel történő egyénre szabása a gyakorlatban betegágy melletti eljárásokkal megoldható. A kiépített rendszer és folyamat együttes:

  • egyéb gyógyszerekkel történő kezelésekhez is alkalmazható az analitikai módszer megléte esetén;
  • további perifériás testnedvekben, szöveti terekben történő mintavételezésen alapuló terápiavezérléshez nyújt alapot;
  • polimedikált betegek, illetve gyermekek esetében is használható